Mae Gwlad Thai yn adnabyddus i Muay Thai fel ffurf ddiwylliannol y celfyddydau ymladd a chwaraeon diwylliannol y wlad a dyna pam mae twristiaid o bob cwr o'r byd yn sicrhau eu bod yn cael cyfle i weld y Thai Muay yn bersonol. Mae dod i Bangkok a gwylio Muay Thai yn un o'r pethau mwyaf cyffredin y gall twristiaid ei wneud ond beth sy'n anghyffredin amdano yw nad yw pawb yma'n dod i'w ddysgu. Ydw, rydych chi'n darllen hynny yn iawn, gallwch hefyd ddysgu Muay Thai fel twristiaid yn Bangkok, a beth sy'n ei gwneud yn beth anghyffredin i'w wneud yma.

Muay Thai Fighting

Yn sicr, mae pobl yn cymryd dosbarthiadau ar ei gyfer ar sail rhesymau iechyd a ffitrwydd ond mae dysgu fel celf yn rhywbeth gwahanol. Felly, os ydych chi'n rhywun sy'n dysgu Muay Thai, nid oes lle gwell i ddysgu ohono nag mewn Bangkok. Mae ansawdd y dysgu Muay Thai yn dibynnu ar le i le ac er nad ydych efallai'n dod o hyd i Bangkok fel y lle gorau i fyw ynddo, ond yn wir, dyma'r lle gorau lle gallwch ddod o hyd i ddynameg a hyfforddiant perffaith i ddysgu Muay Thai o.


Y prif reswm dros ddewis Bangkok fel eich lle chi i ddysgu Muay Thai yw oherwydd y gallwch chi ddod o hyd i'r campfeydd gorau gyda'r hyfforddwyr sydd wedi'u hyfforddi'n dda sy'n canolbwyntio'n benodol ar eich hyfforddiant. Y rhan orau am Bangkok yw y byddwch chi yma'n dod o hyd i ddau fath o wersyll lle gallwch chi ddysgu Muay Thai o. Mae bod yn wledydd tramor, mae ganddynt gampau ar wahân sy'n canolbwyntio ar y tramorwyr, felly rydych chi'n gwybod ble i fynd.

Save on your hotel - www.hotelscombined.com

Hyfforddiant Gall Muay Thai yn Bangkok fod y profiad mwyaf poenus, diflasus a chrafus y gallwch ei gael erioed, ond mae'n un o'r profiadau mwyaf pleserus a chofiadwy y gallwch chi eu cael hefyd. Mae cael cyfle i ymsefydlu'n llwyr i chwaraeon cenedlaethol nad yw'n hawdd ei berfformio yn brofiad gwerthfawr ac unigryw.
Felly, os ydych wedi bod yn hyfforddi'n galed yn ôl gartref neu wedi bod yn eithaf amser eich bod wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Bangkok, ar ôl i chi wneud yr hyfforddiant a'ch hyfforddwyr yn penderfynu eich bod nawr yn barod i gymryd unrhyw her, os ydych chi eisiau ymladd, gall eich hyfforddwyr eich rhoi i mewn i un. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch paratoi'n dda a bod eich hyfforddwyr yn gwybod mai ymladd mewn stadiwm rhanbarthol yw eich nod pennaf fel y byddant yn eich paratoi ar ei gyfer.


Efallai nad yw Muay Thai yn dysgu bod cwpan te o bawb, yr hyn sydd ei angen arnoch yw angerdd ac ymroddiad ac mae'n rhaid i chi ddod o hyd i gampfa neu wersyll addas i chi'ch hun sy'n eich helpu i hyfforddi'r gorau i ymladd Muay Thai. Wel, nid yw bob amser yn angenrheidiol eich bod chi'n dysgu dim ond i fynd ar frwydr ond gallwch chi ei ddysgu fel profiad hefyd, rhywbeth anarferol a wnaethoch ar eich arhosiad yn Bangkok.

  • Peidiwch ag oedi i rannu eich meddyliau gyda sylw isod.
  • Os cewch chi hyn yn ddiddorol, peidiwch ag oedi i'w rannu ag eraill.

Diolch am eich cefnogaeth

Other Articles